bg
bg

Gör du kunden en tjänst?

Masskonsumtionssamhället är på väg ut. Delningsekonomi och tjänstefiering är det nya svarta. Hur påverkar det dig och ditt företag? Svara på fyra tankeväckande frågor.

Vi är på väg mot en superstarekonomi!

Det största hotet är kanske nya konkurrenter som ännu inte har definierats som konkurrenter. Världens största taxiföretag äger inga taxibilar. Den största konkurrenten till traditionell hotellverksamhet äger inga hotell. Morgondagens ekonomi domineras av ett fåtal, mycket konkurrenskraftiga företag i varje enskild marknadsnisch - en superstarekonomi.

Hur sannolikt är det att din bransch påverkas?

Dra i reglaget ovan

Öka affären utan att sälja mer varor!

Potentialen till nya affärer är stor för företag som klarar av att växla, från att leverera varor på en mogen marknad med stark priskonkurrens, till att utveckla erbjudanden (varor, tjänster och affärsmodeller) med en högre upplevd kundnytta.

Om ni växlar över, hur stor kan er outnyttjade potential vara?

Dra i reglaget ovan

Den som skapar värden för kundens kund vinner!

Tjänstelogik är ett synsätt som tar utgångspunkt från värdet kunden skapar för sin kund. Där just värdeskapande processer är det centrala till skillnad från varulogik där själva transaktionen av varor är det centrala.

I vilken omfattning arbetar ni enligt synsättet tjänstelogik?

Dra i reglaget ovan

Ställ om från produktförsäljning till att möta kundens behov!

Tjänstefiering är att gå från varulogik till en ökad tjänstelogik. Det är en process för att skapa en portfölj av erbjudanden med den balans mellan varor, tjänster och affärsmodeller som på bästa sätt stödjer kundernas värdeskapande processer. Samtidigt ligger stor potential i att som kund växla, från att betala för mjukvara eller produktionsutrustning som man antar kommer ge värde i verksamheten, till att beställa och betala för det faktiskt levererade värdet.

Till vilken grad har ni börjat tjänstefiera?

Dra i reglaget ovan

Dela testet med andra.

Fyll i dina uppgifter och en motivering så har du chansen att träffa våra experter för kostnadsfri rådgivning

Skicka