Ta nästa steg i din Tjänstefieringsresa

Swerea IVF har bedrivit forskning och utveckling av arbetssätt, metoder och verktyg för industriell produkt- och tjänsteutveckling under lång tid. Tillsammans med industriföretag och akademi har vi skapat ny kunskap och nya modeller samt infört nya arbetssätt och metoder hos våra kunder.

Barbro Lagerholm

Barbro Lagerholm – Tjänstefiering

Barbro har drivit eget företag och varit konsult i IT-branschen innan hon började intressera sig för de tidiga skedena inom innovationsarbetet. De senaste 15 åren på Swerea IVF har hon drivit forskningsprojekt och genomfört uppdrag om hur företag kan skapa hållbara helhetserbjudanden genom tjänstefiering. Hos Barbro förenas konsten och vetenskapen i arbetet med att hjälpa individer att tänka och prova nytt. Hon har modet att utmana och bryta ny mark tillsammans med företagen.
barbro.lagerholm@swerea.se
Telefon: 031-706 61 79

Christin Vännman

Christin Vännman – Hållbara affärsmodeller

Christin är civilingenjör med mångårig erfarenhet av företagsutveckling med inriktning på innovationsledning, internationalisering och tekniköverföring. Hennes fokus är hur små och medelstora företag kan öka sin innovationsförmåga. Genom sitt brinnande engagemang och höga energinivå hjälper hon företag att skapa en kultur och arbetssätt för att kontinuerligt och uthålligt ta fram nya erbjudanden och affärsmodeller med högt kundvärde.
christin.vannman@swerea.se
Telefon: 031-706 60 71

Sten Grahn

Sten Grahn – Tjänstelogik

Sten har en bakgrund inom industrin och som konsult. Idag är han disputerad forskare på Swerea IVF och universitetslektor på Mälardalens högskola där han undervisar inom produktutveckling och tjänstelogik. Sten är en påläst och övertygande framtidsforskare som lever som han lär i sin strävan att hitta de mest optimala tillvägagångssätten och lösningarna, både privat och professionellt.
sten.grahn@swerea.se
Telefon: 070-780 62 02