Skapar du värde för dina kunders kunder?

Tjänstelogik innebär att utgå ifrån nyttan och värdet som era produkter gör eller skulle kunna göra för era kunder. Genom att förstå nyttan och värdet kan ni identifiera nya affärsmöjligheter. En insikt kan till exempel vara att era kunder vill hyra en utrustning eller maskin istället för att köpa, en sådan insikt kan leda till förnyelse av era produkter och tjänster. Vi hjälper dig att förstå tjänstelogik och ta tillvara på framtida affärsmöjligheter.

Se vår film om tjänstelogik.

Tjänstelogik

Värdeskapande enligt tjänstelogik.

Industriell tjänstefiering skapar stora möjligheter

Tjänstefiering är en process för att utifrån tjänstelogik skapa en portfölj av erbjudanden med en balans mellan varor, tjänster och affärsmodeller som på bästa sätt stödjer kundernas värdeskapande processer.

Att tjänstefiera ett varufokuserat företag, innebär både möjligheter och utmaningarna som bör identifieras, bedömas och hanteras. Att ha tydliga mål och en strategi för sin tjänstefiering är centralt. Övergång från försäljning av varor till försäljning av värde är ett stort steg eftersom det innebär en förändring i verksamheter som rör företagets kärnverksamhet. Övergången från den traditionella linjära transaktionsaffären till en bättre helhetssyn över värdekedjan innebär också stora möjligheter till att skapa mer hållbara erbjudanden, med stor nytta för flera aktörer och bra miljöprestanda. Läs mer i vår rapport om Tjänstefiering i tillverkande företag.

Vi hjälper dig gärna att komma igång med övergången eller att ta nästa steg i er tjänstefieringsresa.

En nytänkande samarbetspartner

Swerea IVF har bedrivit forskning och utveckling av arbetssätt, metoder och verktyg för industriell produkt- och tjänsteutveckling under lång tid. Tillsammans med industriföretag och akademi har vi skapat ny kunskap och nya modeller samt infört nya arbetssätt och metoder hos våra kunder.

Kontakta gärna oss eller läs mer på www.swerea.se
Telefon: 031-706 60 00